Baggrund

Home Images 01

Baggrund

Paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser gennemførte fra 2006-2009 projektet “Retssikkerhed for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner”.

Projektet blev finansieret af Socialministeriets satspulje og havde bl.a. til formål at give de sjældne familier større udbytte og bedre oplevelse af den sociale sagsbehandling. Derfor udviklede man som et led i projektet dialogværktøjet sociale profiler.

Der blev i forbindelse med projektet produceret et udvalg af baggrunds- og formidlingsmateriale. Find og download dem her. Materialet kan også rekvireres hos Sjældne Diagnoser.